dijous, 20 de setembre de 2012

Els comtes de Peralada i Mossen Cinto Verdaguer


Aquests dies al Santuari de la Mare de Déu del Mont s'hi pot veure una exposició dedicada a Mn. Cinto Verdaguer (Folgueroles, 1845-Vallvidrera, 1902), i a l'obra "Caritat" escrita per ajudar tal com diu a la mateixa portada de l'edició "Poesies ... estampades a favor de les víctimes dels terratrèmols" succeïts a Andalusia l'any 1884.

Tal i com ja ho detallava a la monografia sobre "La Principal de Peralada", en el capítol dedicat a l'acció cultural dels germans Rocabertí que porta el títol "L'esperit de la Renaixença i el mecenatge dels comtes: creació de l'Escola", don Antoni de Rocabertí i don Tomàs foren decisius en la potenciació de les activitats literàries de les rodalies ja fos mitjançant els seus patrocinis a diversos certàmens i associacions de les terres gironines, ja fos mitjançant els contactes amb rellevants personatges, polítics, historiadors  i poetes entre els quals podem esmentar a Josep Pella i Forgas i  a mossèn Cinto Verdaguer.
A la Biblioteca del Castell de Peralada es conserven nombrosos exemplars de les obres de mn. Cinto, uns del segle XIX i altres del s. XX. Dels exemplars del s. XIX alguns foren obsequiats pel mateix Verdaguer als germans Rocabertí, Antoni comte de Zavellà i Tomàs comte de Peralada, la resta pertanyen als fons bibliogràfics inicials de la biblioteca peraladenca. 
A continuació es pot veure una selecció de les obres de mossèn Cinto d'aquests fons inicials entre les quals s'hi compta Caritat, Idilis, Canigó, Pàtria, La Passió de Nostre Senyor Jesucrist o L'Atlàntida.


 Primera edició de l'obra "Caritat":

"Caritat" Impresa a Barcelona Llibreria d'Alvar Verdaguer l'any 1885

Dedicatòria de mn. Cinto Verdaguer al comte de Zavellà a "Caritat"


"Idilis i Cants Mistichs" Barcelona: Llibreria d'Eusebi Riera, 1879.
Exemplar pertanyent als fons bibliogràfics dels germans Rocabertí Antoni, comte de Zavellà, i Tomás, comte de Peralada. 

"Idilis i Cants Mistichs" Barcelona: Llibreria d'Eusebi Riera, 1879.
Exemplar pertanyent als fons bibliogràfics dels germans Rocabertí Antoni, comte de Zavellà, i Tomás, comte de Peralada. 

"Canigó" Barcelona: Llibreria Catolica, 1886.
Exemplar dedicat per mn. Cinto Verdaguer al Comte de Zavellà. 


   Dedicatòria de mn. Cinto Verdaguer al Comte de Zavellà a "Canigó"
Barcelona: Llibreria Catolica, 1886.


"Canigó" Barcelona: Llibreria Catolica, 1886.
Exemplar dedicat per mn. Cinto Verdaguer al Comte de Zavellà.


"Patria" Barcelona: Fidel Giro, 1888.
       Exemplar pertanyent als fons bibliogràfics dels
           germans Rocabertí Antoni, comte de Zavellà, i Tomás,
comte de Peralada. 


  "Passió de Nostre senyor Jesucrist" Barcelona: Tipografia Catolica, 1884. Mides 12 x 8,5 cm.
Exemplar dedicat per mn. Cinto Verdaguer al Comte de Zavellà.


  Exemplar dedicat per mn. Cinto Verdaguer al Comte de Zavellà.
"Passió de Nostre senyor Jesucrist" Barcelona: Tipografia Catolica, 1884. Mides 12 x 8,5 cm. 

  

"La Atlantida" Barcelona: Jaume Jepus, 1878.
     Exemplar pertanyent als fons bibliogràfics dels germans
     Rocabertí Antoni, comte de Zavellà, i Tomás, comte de Peralada. 

"La Atlantida" Barcelona: Jaume Jepus, 1878.
     Exemplar pertanyent als fons bibliogràfics dels germans Rocabertí Antoni,
comte de Zavellà, i Tomás, comte de Peralada. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada