Fundació castell de Peralada
Experiències culturals 2017
Era molt poc el que es sabia fins ara de la important restauració del convent carmelita de Peralada, malgrat la seva rellevància. La monografia publicada per Miquel Golobardes el 1953 es referia fonamentalment a la història del convent mentre va tenir comunitat, però amb prou feines hi havia dades sobre
la restauració (i canvi d’usos) realitzada entre 1880 i 1900. La recent accessibilitat de l’arxiu comtal ha permès a Inés Padrosa la documentació de l’obra d’una manera pràcticament completa, suficient per conèixer els protagonistes principals i la multitud de tallers i artesans interventors.

10:30h Presentació. Jaume Barrachina.
10:45h Conferència. Joan-Albert Adell: historiador de l’arquitectura i arquitecte restaurador. “Les restauracions d’arquitectura medieval a Catalunya a
finals del s. XIX. Una panoràmica”
11:45h Conferència. Inés Padrosa. “La restauració del Convent del Carme de Peralada”.
12:45h Visita comentada al monument.

Joan-Albert Adell. Arquitecte restaurador i historiador de l’arquitectura. Es tracta d’un tècnic de referència en els seus àmbits professionals, amb abundant bibliografia, que inclou bona part dels estudis d’arquitectura de Catalunya Romànica”
(27 volums). Restaurador de Sant Pere de Rodes i de Sant Pere de Casserres. Aqüeducte de Tarragona, Castell de Castellet, seu de la Fundació Abertis i Claustre del Convent de Les Avellanes

Inés Padrosa. Bibliotecària i arxivera del Castell de Peralada. En l’àmbit històric té abundant bibliografia, com el Diccionari biogràfic de l’Alt Empordà. Ha realitzat múltiples investigacions referents al Castell de Peralada i els seus propietaris. En els últims anys, duu a terme treballs de documentació a l’Arxiu del Regne de Mallorca, dels quals surten –fonamentalment- les dades referents a la restauració del Convent del Carme de Peralada, publicades poc abans de la present conferència